• Online

  Dankzij ons online panel TOPIX slagen we erin onze online onderzoeken goed uit te voeren.

  Via dit panel verzamelen wij data (meningen en ervaringen) voor verschillende kwantitatieve onderzoeken. Respondenten van ons online panel ontvangen gemiddeld twee keer per maand een uitnodigingsmail om een online enquête in te vullen. Het voordeel van de online enquêtes is dat de respondenten de vragenlijst kunnen invullen wanneer het hen het beste past. Ze hoeven bovendien niet aan elk onderzoek deel te nemen en ze kunnen de vragenlijst ook onderbreken en nadien verder invullen.

   

  Wenst u meer informatie betreffende ons online panel TOPIX? Klik dan hier


 • Telefonisch

  Veel kwantitatieve onderzoeken worden via telefonische enquêtes afgenomen. De respondent wordt door de interviewer opgebeld en het interview wordt in zijn vertrouwde sfeer afgenomen. Voor particulier onderzoek is dat thuis, voor business onderzoek op het werk. Het doel van deze manier van werken, is dat de respondent in deze vertrouwde sfeer de antwoorden kan geven volgens zijn eigen mening, zonder dat iemand hier afkeurend op kan reageren.

  In 2015 hebben 250 onafhankelijke interviewers 167.000 telefonische interviews afgenomen, wat zich vertaalt in 91.000 werkuren.

  Wilt u weten hoe wij bij u terecht zijn gekomen? Klik dan hier

   

 • Face-to-Face

  Een andere manier waarop Kantar TNS data voor kwantitatief onderzoek verzamelt, is via face-to-face onderzoek waarbij onze enquêteurs interviews gaan afnemen bij de mensen thuis.

  In 2012 werden er een kleine 60.000 interviews afgenomen via de face-to-face methode, en dit met 300 interviewers. 

  Voor de face-to-face onderzoeken werken wij via de CAPI (Computer Assisted Personal Interview) methode of via de CASI (Computer Assisted Self-completion Interview) methode. In beide gevallen overtuigt de interviewer de respondent om mee te werken aan het onderzoek. Bij de CAPI methode stelt de interviewer de vragen met antwoordmogelijkheden en gaat de respondent het antwoord van zijn keuze aangeven. Bij de CASI methode vult de respondent in aanwezigheid van de enquêteur zelf de vragenlijst in.

  De face-to-face methode heeft als voordeel dat de respondent in zijn of haar vertrouwde omgeving kan antwoorden op de vragen van de enquêteur. Bovendien kan de enquêteur ook non-verbale gebaren registreren die bij telefonisch of online onderzoek verloren zouden gaan.

  Via de face-to-face methode bereiken we bovendien ook mensen zonder internetverbinding of telefoon die we via onze andere onderzoekmethodes nooit zouden kunnen ondervragen.

  Naast huis-aan-huis enquêtes kan face-to-face onderzoek ook afgenomen worden in winkels of in zalen.

  Onze face-to-face enquêteurs worden soms ook op pad gestuurd als mystery shopper.