Aangezien verschillende klanten verschillende vragen en verschillende doelen hebben met hun onderzoek, zijn er verschillende soorten studies mogelijk.

Tevredenheidsonderzoek

Dient om bedrijven en organisaties te beoordelen en om de tevredenheid over de producten en diensten die ze aanbieden te meten

Imago-onderzoek gaat na hoe consumenten een producent, een merk, … beoordelen. Deze perceptie steunt op:

 • Objectieve gegevens – Bijvoorbeeld ervaringen met de producten
 • Subjectieve indrukken – Bijvoorbeeld het beeld dat consumenten hebben van het merk.

Kantar TNS voert ook Onderzoek naar bekendheid, opinies en gebruik van producten en diensten

Bij dit type van onderzoek, onderzoekt men onder andere:

 • Hoe groot een markt is - Welke producten en merken een markt biedt.
 • In welke mate de doelgroep de producten en diensten in kwestie kent en koopt.
 • De trouw van de consumenten aan een merk.
 • Het profiel van de consumenten.
 • De koop- en gebruiksgewoonten van de consumenten

Reclame onderzoek kan men op verschillende stappen in het reclameproces uitvoeren, namelijk bij:

 • Het zoeken naar ideeën.
 • De keuze uit verschillende reclameconcepten.
 • Het begin of het einde van een campagne:
  • om de impact te meten.
  • om na te gaan hoe het beoogde publiek de campagne beoordeelt.
  • om de reacties op de boodschap te meten.

Producttests worden gebruikt om te achterhalen wat consumenten van (nieuwe of bestaande) producten vinden.

Met Concepttest evalueren we nieuwe ideeën over producten en diensten. Dit om te weten te komen hoe het idee onthaald zal worden vooraleer er grote sommen geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe producenten en/of diensten.

Voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek werken we samen met overheden of universiteiten die hun vragenlijst en hun manier van werken op voorhand klaar hebben.
Als marktonderzoeksbureau staan we dan nog voornamelijk in voor het veldwerk, de analyse gebeurt door de klant zelf. Bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek registreren we vooral de mening van de doelgroep over verschillende onderwerpen. De klant zal de resultaten vervolgens gebruiken om hier verschillende analyses op uit te voeren.