• Privacy en Confidentialiteit

  Bescherming van de privésfeer

  Kantar Belgium NV leeft de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privésfeer strikt na.

  Geen enkel gegeven waarmee men kan nagaan wie wat heeft geantwoord, wordt aan de klant of een derde overgedragen, behalve als de respondent daartoe expliciet zijn toestemming heeft gegeven.

  Vertrouwelijkheid is voor ons een topprioriteit. Voor alle informatie die onze medewerkers te zien krijgen bij het uitoefenen van hun functie, zijn zij gebonden aan het beroepsgeheim.

  Bovendien zijn en blijven de antwoorden anoniem: gegevens worden in algemene statistieken gegoten en nooit per persoon verwerkt.

  Wanneer u deelneemt aan een onderzoek van Kantar TNS, gaat u expliciet akkoord met het privacy-beleid, de behandeling en verzameling van persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze bepalingen.

 • Wat gebeurt er met de resultaten?

  De verzamelde gegevens worden in statistieken verwerkt. Eerst wordt er een algemeen resultaat berekend: uw antwoorden worden met die van de andere respondenten van de studie gecombineerd. Vervolgens worden de verzamelde gegevens in een databestand gegoten; onze klanten kunnen de resultaten analyseren, maar uw identiteit ontdekken is onmogelijk!

  Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van de beheerder van de server (voor online onderzoek) die onze diensten mogelijk maakt. Aan deze beheerder is gevraagd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze persoonsgegevens met de grootste voorzichtigheid op te slaan en te verwerken, op zodanige wijze dat deze persoonsgegevens niet op een onrechtmatige wijze in kennis worden gesteld van derden.

  De gegevens die wij van u verzamelen, zijn door u op volledig vrijwillige basis aan ons meegedeeld. U zal op geen enkel moment verplicht kunnen worden om (persoonlijke) informatie met ons te delen.

 • Hoe komen we bij u terecht?

  Telefonisch
  De telefoonnummers die gebeld worden verkrijgen we via verschillende kanalen.

  Random
  Soms worden de telefoonnummers random aangemaakt. Random wil zeggen dat de computer zelf een lukrake combinatie maakt van cijfers om op toevallige wijze dit telefoonnummer aan te maken. In praktijk worden de twee laatste cijfers van een bestaand telefoonnummer weggelaten en vervangen door een lukrake combinatie van twee nieuwe cijfers.

   

  Klantenbestand
  Wanneer een opdrachtgever een onderzoek wil laten uitvoeren bij zijn klanten of de gebruikers van zijn product of dienst, kan hij hiervoor zijn klantenbestanden ter beschikking stellen. De telefoonnummers die de computer vormt, komen dan uit de telefoonbestanden van de opdrachtgever.

   

  Aankoop bestanden
  Voor business studies, waarbij we mensen op hun werk bevragen, doen wij soms beroep op externe firma’s die gespecialiseerd zijn in het aanreiken van telefoonnummers.

   

   

  Face-to-face

  Kantar TNS werkt volgens verschillende manieren voor het verzamelen van data. Eén van deze manieren is genaamd de face-to-face methode, binnen deze methode hebben we verschillende manieren van werken.

   

  Rijksregister vs Orgasim

  Rijksregister = Adressen komen rechtstreeks uit het rijksregister, we hebben voor deze adressen alle gegevens van de respondent

  Orgasim = Adressen komen uit een anonieme versie van het rijksregister, we hebben voor deze adressen beperkte gegevens van de respondent

  Bij beide methodes worden de respondenten op hun thuisadres gecontacteerd en de interviewer moet hen ter plaatse overtuigen om deel te nemen aan het interview. 

   

  Op adres
  Bij deze methode bezoeken interviewers adressen en moeten ze op deze adressen iemand overtuigen om mee te werken aan het onderzoek.

  Kantar TNS werkt steeds op basis van een toevalssteekproef. Alle adressen waarop de interviewers aan de slag gaan, zijn per toeval in de steekproef terecht gekomen. Iedere inwoner van België heeft evenveel kans om in de steekproef terecht te komen.
  De adressen waaruit de steekproeven getrokken worden zijn in het bezit gekomen van Kantar TNS via het Rijksregister of via de anonieme versie van het rijksregister. De gegevens worden enkel gebruikt voor het project waarvoor ze geselecteerd zijn.

   

  Op quota
  In dit geval gaan de interviewers zelf op zoek naar respondenten van bepaalde profielen en met bepaalde interesses. Bij deze methode is het dus volstrekt mogelijk dat een interviewer je aangesproken heeft op straat, in de krantenwinkel, op de markt, … We werken op quota wanneer we een zeer specifieke doelgroep moeten ondervragen die niet ondervraagbaar is op adres.

 • Wat zijn Cookies?

  Cookies zijn kleine bestanden die geplaatst worden op de harde schijf van uw computer wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt.

   

  Door gebruik te maken van deze website, geeft u ons de toestemming om een cookie te plaatsen op uw computer.

   

  De cookies stellen Kantar TNS in staat om bezoekers te herkennen op de website en om zo het beheer van de website te faciliteren. De cookies dienen ook voor statistische doeleinden (bezochte pagina’s, datum, tijd van het bezoek, enz.).

  Het plaatsen van een cookie op de harde schijf van uw computer heeft geen invloed op de werking van uw computer.

   

  Gebruikers van deze website kunnen de installatie van cookies uitschakelen of kunnen de cookies die geïnstalleerd zijn door Kantar TNS zelf verwijderen. Om dit te doen moet u de instellingen van uw browser wijzigen. Zoek dit op in de helpsectie van uw internetbrowser en volg de instructies op. U mag ons uiteraard ook altijd contacteren indien u hier meer informatie over wenst of wanneer het verwijderen van de cookies niet lukt.

 • Ben ik verplicht om mee te werken aan een onderzoek?

  Kantar TNS, zowel het instituut als de interviewers die voor het instituut werken, kunnen onder geen enkele omstandigheid personen dwingen om mee te werken aan de onderzoeken die georganiseerd worden. Uw deelname aan het project is steeds volledig vrijwillig.
 • Krijg ik een vergoeding voor mijn deelname aan een onderzoek?

  In de meeste gevallen wordt er geen vergoeding voorzien voor de personen die meewerken aan onze onderzoeken. Uitzonderlijk wordt er voor een project wel een vergoeding voorzien indien de klant dit wenst, in dat geval kan het zijn dat u een cadeaubon ontvangt om u te bedankten voor uw deelname aan het onderzoek. De interviewers die voor het project werken zijn hier altijd van op de hoogte Bij ons online onderzoek worden er wel bijna altijd punten uitgedeeld wanneer u deelneemt aan een vragenlijst. Deze punten kunnen omgeruild worden tegen cadeaubonnen.
 • Waarom mag ik de opdrachtgever van het onderzoek niet kennen?

  Kantar TNS hanteert een systeem van privacy, de personen die meewerken aan het project kennen de klant niet en de klant weet niet wie er aan zijn project meegewerkt heeft. In uitzonderlijke gevallen mogen wij de opdrachtgever van een project bekend maken, maar dan blijven de namen van de respondenten nog steeds vertrouwelijk en worden deze niet doorgegeven aan de klant. Daarnaast kan het grote invloed op de resultaten van de studie hebben indien de opdrachtgever van in het begin bekend is.
 • Hoe kan ik een face-to-face interviewer van Kantar TNS herkennen?

  Alle face-to-face interviewers die voor Kantar TNS aan de slag gaan hebben een badge met daarop het logo van Kantar TNS. Deze badge moeten ze te allen tijde bij zich hebben om zich te kunnen identificeren. Interviewers die al even voor Kantar TNS werken, hebben een badge met daarop hun naam en een pasfoto. Interviewers die net gestart zijn bij Kantar TNS, hebben een anonieme badge waarop enkel ‘Freelance interviewer’ vermeld staat. Aan de achterkant van deze badge staan de algemene bepalingen alsook het nummer van de receptie van Kantar TNS.
 • Waarom is het interessant voor mij om aan een onderzoek mee te werken?

  Alle onderzoeken die georganiseerd worden door Kantar TNS, worden georganiseerd met een reden. Meewerken aan een onderzoek is de ideale manier om uw eigen mening te laten kennen over de onderwerpen in de vragenlijst. Wanneer u meewerkt aan een onderzoek wordt er altijd rekening gehouden met uw mening en er wordt naar uw stem geluisterd.
 • Als ik meedoe, wat gebeurt er dan met mijn antwoorden?

  Uw antwoorden zullen samen met de antwoorden van overige respondenten in een database worden verzameld tot het einde van het veldwerk. Zodra de studie gedaan is zullen de resultaten in tabellen en percentages (bv. 23% van de vrouwen tussen de 25-34 jaar zijn zeer ontevreden over de dienstverlening) worden omgezet. Uw antwoorden worden altijd direct gescheiden van uw persoonlijke gegevens. Zo zal de klant nooit weten wat u individueel heeft geantwoord. Uit deze resultaten zullen conclusies getrokken worden waarmee de klant een actieplan kan maken om haar diensten te verbeteren.
 • Zijn mijn antwoorden anoniem?

  Al uw antwoorden worden anoniem behandeld. Uw antwoorden worden altijd direct gescheiden van uw persoonlijke gegevens. Zo zal de klant nooit weten wat u precies heeft geantwoord.
 • Ik heb een privé nummer!

  De telefoonnummers die gebeld worden verkrijgen we of via klantenbestanden of worden random aangemaakt.

  Random
  Random wil zeggen dat de computer zelf een lukrake combinatie maakt van cijfers om op toevallige wijze dit telefoonnummer aan te maken. In praktijk wordt er dan van een bestaand telefoonnummer de 2 laatste cijfers weggelaten en vervangen door een lukrake combinatie van twee nieuwe cijfers.

  Klantenbestand
  Wanneer een opdrachtgever een onderzoek wil laten uitvoeren bij zijn klanten of de gebruikers van zijn product of dienst, kan hij hiervoor zijn klantenbestanden ter beschikking stellen. De telefoonnummers die de computer vormt, komen dan uit de telefoonbestanden van de opdrachtgever. Hiervoor heeft u in het verleden toestemming gegeven aan de opdrachtgever. Indien u niet meer gecontacteerd wenst te worden dient u contact op te nemen met het betreffende bedrijf.

 • Ik sta op de Robinson-lijst, hoe kan het dan dat je me belt?

  De Robinson-lijst en de Bel-me-niet-meer-lijst zijn bestanden die gegevens bevatten van personen die geen ongevraagde reclame op naam meer wensen te ontvangen via de post of telefoon. Wij zijn hiervan vrijgesteld aangezien wij geen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Het enige wat ons interesseert is uw mening.