1. Algemeen

  We maken deel uit van Kantar, een van 's werelds grootste kantoren, gespecialiseerd in marktinzicht, data en consultancy. We spitsen ons toe op het verzamelen van gegevens.  2. Statuut

  Wij werken hiervoor samen met freelance-medewerkers en zoeken mensen die onder het zelfstandige statuut (in hoofd- of bijberoep) kunnen werken om ons interviewernetwerk in België en G.H. Luxemburg te versterken. 3. Werken als face-to-face interviewer

  Werken in je eigen streek 4. Werken als telefonisch interviewer

  Werken van thuis uit
De presentatie van de interviewer, zijn beleefdheid en zijn respect voor de regels, zijn essentieel zodat het kwaliteitsimago van Kantar TNS op een positieve manier doorgegeven wordt.