Marktonderzoek houdt in dat men via aangepaste onderzoeksmethodes informatie verzamelt, registreert en analyseert zodat klanten met deze informatie hun marketingstrategie kunnen definiëren of aanpassen. Als informatiebron is marktonderzoek pas efficiënt wanneer het de marketeer in staat stelt gefundeerde marketingbeslissingen te nemen. Marktonderzoek kan nuttig zijn tijdens het hele marketingproces. Men kan bijvoorbeeld in elk stadium de reacties van de doelgroep analyseren om indien nodig het beleid bij te sturen.


Kantar TNS staat, als marktonderzoeksbureau, in voor de dataverzameling en analyse van de verzamelde data en is een neutrale schakel tussen klant en doelgroep. De data (meningen) verzamelen wij door middel van verschillende methodes. Voor meer informatie, klik hier.


Wij voeren marktonderzoek uit over dagelijks gebruikte producten en diensten, maar ook over technische en sociologische onderwerpen. Grosso modo zijn er twee soorten studies, de commerciële en de niet-commerciële studies. Algemeen genomen gaan de studies over het gedrag, de houding en de motivatie van de doelgroep.


Wij doen marktonderzoek in verschillende sectoren, zoals:
- Telecommunicatie
- Automotive
- Banken & verzekeringen
- Overheidsinstellingen
- Universiteiten
- …


Het merendeel van onze studies gaat door in België, aangezien wij het meest worden ingeschakeld door Kantar TNS België. Telefonische studies kunnen echter ook in Luxemburg uitgevoerd worden.


In geen enkel geval geven wij aan buitenstaanders de gegevens door van respondenten die meegewerkt hebben aan de onderzoeken. Alle respondenten blijven anoniem, net zoals hun antwoorden die in tabellen (in percentages) worden gegoten en nooit individueel verwerkt worden.